Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ryan Watt: Élő, lüktető, természetfeletti egyház

2014.11.14

Ryan Watt: A „menny ellenszéruma” az élő, lüktető természetfeletti egyház 

      Készüljetek! A nagy változások idejét éljük. Felnő egy nemzedék, sőt már a színen is van, akik többé nem érik be a „vasárnap délelőtti kereszténységgel”. Kérlek, hogy értsd meg, én szeretem az egyházat, a valóságos egyházat. Azonban az általunk ismert „egyház” drámai változások előtt áll.

      Kilépünk a „néző egyházból” és a „vasárnap délelőtti kereszténységből” a „létező egyházba” – amely egy hatalmas, természetfeletti hadsereg telve erővel és felkészítve a támadó előrenyomuláshoz és megalapítja Isten királyságát az egész földön!

      Értsük meg: amikor üdvösséget kaptunk és újjászülettünk, nem egy szociális klubhoz vagy egy kereszténységnek nevezett világvalláshoz csatlakoztunk. Újjá lettünk és lakozást vett bennünk a természetfeletti Isten, aki azért jött, hogy egyesüljön szellemünkkel, és új teremtéssé formáljon át minket, egy mennyei természettel bíró új teremtéssé – immár Isten saját DNS-e lakik bennünk!

      A valódi egyház nem egy épület, felekezet vagy klub. A valódi egyház élő, lüktető, természetfeletti, mennyei, új teremtés jellegű, amely hordozza és bemutatja Isten királyságát ezen a földön.

      Az Ószövetség idején egy „szövetségládának” nevezett dobozban lakott, most azonban emberekben lakik, várva arra, hogy megmutassa dicsőségét azok által, akik hisznek benne. TE nemcsak egy tartály vagy kamra vagy, ahol Isten lakik. Benned van Isten természete, DNS-e. Ahogy az almafa almát terem, a narancs pedig narancsot, Isten fiakat és lányokat hoz elő megtérésük pillanatában! Kapu vagy, ajtó, amelyen keresztül a meny meghódíthatja a földet.

      Az egyház évtizedekig, talán évszázadokig identitászavarban volt, most pedig megkapja a bölcsesség és a kijelentés Szellemét az Isten ismeretében. Egyházként kezdünk felébredni és felfogni azt, hogy van identitásunk és célunk, amely messze felülmúlja az „egyházasdit”, és kezdjük felfogni, hogy mi vagyunk Jézus Krisztus valódi teste ezen a földön. Ő meg fog jelenni Teste, az egyház által. Felállóban van egy hadsereg és ennek éppen itt az ideje! 

     Az örök cél és titok 

      Jézus nagyon eltökélt abban, hogy megkapjuk örökségét, és ez az örökség kapcsolódik hozzánk, hogy hívőkként beteljesítsük elhívásunkat. Jézus Krisztus öröksége megtalálható Ef 3,8-11 verseiben.

      Jézus vérét ontotta, hogy szerezzen magának egy mennyasszonyt. Azonban ebben a történetben többről van szó egy puszta esküvőnél. Ez a mennyasszony, (amelynek te is része vagy) azért kelt fel, hogy Isten fegyvere legyen az Ő kezében ama győzelem kikényszerítésére, amit már megszerzett ellenségei felett, és hogy bemutassa Jézus Krisztus győzelmét minden démoni erőnek. Az egyháznak az a küldetése és célja, hogy valóságosan bemutassa Isten dicsőségét és győzelmét, a fejedelemségeknek, a kozmikus erőknek és a gonosz szellemi erőknek a mennyei helyeken.

      Ez azt jelenti, hogy az egyház nem foglalhatja el a puszta néző helyét, hanem sokkal inkább a támadó helyzetet. Túl hosszú ideig etették az egyházat az elragadtatás mentalitásával, „csak tarts ki, amíg Jézus visszajön és megment téged ebből a mocsokból”. Ez a gondolkozásmód egyszerűen nem illik a Szentíráshoz, és ez a nemzedék tudatára ébred elhívása és örök célja valóságának, hogy megbízással rendelkező isten hadseregeként kikényszerítse a győzelmet, amit Jézus megszerzett a vére által. 

     A menny ellenszéruma 

      Biztos vagyok abban, hogy észrevetted; a világ állapota és jóléte radikálisan hanyatlik. Attól kezdve, hogy Ádám vétkezett Éden kertjében, jelen van egy démoni átok, és démoni kormányzás uralja a földet, a sátán pedig, aa mi ellenségünk, magához ragadta „az e világ istene” címet.

      Azonban fel kell ismerned, hogy a sátán erejének a titka – a mi tudatlanságunk. Ha egyházként tudatlanok vagyunk önazonosságunkat és elhívásunkat illetően, mint a menny képviselői és akaratának végrehajtói, akkor az ördög megmarad a helyén és az erő pozíciójában.

      A Sátán összekuporodott a félelemtől, amikor Jézus színre lépett, mint utolsó Ádám (ld. 1Kor 15,45), mert tudatában volt annak a ténynek, hogy Jézus tudta önmagáról, hogy kicsoda. Jézus tisztán látta a küldetését: uralkodni a sötétség erői felett, megszabadítani minden törzset, nyelvet és népet a démoni elnyomásból és kötelékből.

      Jézus „utolsó Ádámként” egyszerűen betöltötte azt a küldetést, amit az „első Ádám” félbehagyott. Jézus bárhová is ment, az volt a missziója, hogy bemutassa és megjelenítse Isten dicsőségét és fensőbbségét az ördög munkái felett. Tudtad azt, hogy a Biblia azt mondja: Jézus volt az „elsőszülött sok atyafi között”?

      Jézus volt az új minta első darabja a földön. Eljött, hogy létrehozza az emberek „új fajtáját”, akik Istentől születnek, és akikben ott lakik az Úr, akik megragadják és magukra öltik a menny köntösét és megbízását, amit először Ádámra bíztak.

      Ahogy az orvos ellenszérumot ad a betegnek, akinek a teste tele van méreggel, úgy az egyház is a mennyei ellenszérum a démoni átokra, amivel tele van a föld! Túl sokáig engedte meg az egyház azt, hogy a világ belesüllyedjen a teljes káoszba, közben pedig remélt, és azért imádkozott, hogy Jézus jöjjön el és kiragadja őt ebből a mocsokból.

      Azonban e nemzedék szíve ugyanarra a ritmusra kezd dobogni, mint az Isten szíve. Kezdünk ébredezni, és felfogni azt, hogy mi vagyunk a válasz és az ellenszérum, amit egy küldetéssel rendeltek ide a földre, hogy összetörje az ördög munkáit – hogy a mennyet napi szinten lehozza ide, a földre!

      Van egy látásom az eredeti, természetfeletti kereszténységről, amely megjelenik a földön Krisztus Teste, az egyház által. Isten úgy rendelkezett, hogy megjeleníti az ő dicsőségét olyan emberek által, akik egészen eltökéltek és szeretik Őt. Ezt a nemzedéket úgy kell képezni és edzeni, hogy az Úrral való közösség és meghittség helyén éljenek – ahol az ő dicsősége bőven kiárad ránk jelekben és csodákban.

      Jézus Krisztus eljött és prototípusként élte meg életét, ami lehetséges és elérhető mindegyikünk, minden hívő számára. Jézus napról-napra Isten meghitt hangját követve élte mg életét, és elhozta királyságát – a menny természetfeletti világát – ide a földre, jelekkel és csodákkal, amelyeke követték Őt. A mennynek az a kiáltása ezekben az utolsó időkben, hogy lássa az embereknek azt a maradékát, akik lemondtak mindenről, és szerelmesek Istenükbe, akik a meghitt kapcsolat által képesek lerombolni az ördög munkáit, és naponta lehozni a menny világát a földre! 

      Itt van Isten kormányzása! 

      Az Úr az évtizedek során helyreállította azokat az igazságokat az egyházban, amelyek elvesztek a sötét korszakokban. Most pedig eljutunk „az idők teljességébe” és belépünk egy olyan időszakba, ahol újra lehet hallani a Júda oroszlánjának az ordítását, egy apátiából és önelégültségből felálló hívők seregével, akik éberen figyelnek, hogy megkapják a királyok Királyának menetparancsát. Itt az idő az egyház számára, hogy elhagyjuk pusztai vándorlásunkat és átkeljünk tervezett elhívásunk és az ígéretek földjére.

      Prófétailag szólva Isten kormányzása jelenti nekünk az Ígéret földjét. Kezdettel fogva az volt Isten szándéka, hogy Ádám uralkodjon, uralma alá hajtsa a földet, és az Ő dicsőségével töltse be a földet. Az egyház a pusztában vándorolt céltalanul, ahogy Izrael is tette, de most itt az ideje annak, hogy megragadjuk azt a küldetést, amit Ádám félbehagyott, megalapítsuk és előre vigyük isten királyságát az egész földön.

      Ézsaiás 9,6 szerint Jézus azért jött a földre, hogy visszavegye Isten kormányzását, és viselje ezt a mennyei kormányzást a vállán. Továbbá azt is mondja: „az ő uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége..” (Ézs 9,7). Tudod mit? TE mint újjászületett hívő, te vagy Isten kormányzásának a növekedése e földön.

      Az Írás még azt is mondja: „…a Seregek Urának buzgó szenvedélye cselekszi mindezt” (Ézs 9,7). Nagy szenvedély árad ki a mennyből erre a nemzedékre, ebben az órában. A hívők serege a földön összhangba kerül a menny seregével. Feláll egy hadsereg, hogy elpusztítsa az ördög munkáit, és felszabadítsa Isten dicsőségét erre a földre!

      Riadót fújtak a mennyben: „válasszatok még ma, hogy kit szolgáltok”! Krisztus Testében már sokan választották azt, hogy Istent szolgálják, de az égető kérdés most az „ki áll fel égő szenvedéllyel és ragadja meg a menny megbízását, hogy ma VIGYE ELŐRE a királyságot”? 

Ryan Wyatt

Abinding Glory Ministries

Email: info@abidingglory.com 

Illés-lista 2008. november 19.

Fordította: Szabó Levente Gábor

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó kép


Elérhetőség

Benjamin T

Az Úr áldása legyen rajtatok!

benjaminszb3@gmail.comArchívum

Naptár
<< Április / 2021 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 86812
30 nap: 1611
24 óra: 49