Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Amanda Buys: szellemünk megáldása, napi adagokban

2014.11.14

Amanda Buys: Szellemünk naponkénti megáldása 

(40 napos áldás az Atya szívéből. 21 napos áldás Isten neveivel) 

Isten minden áldás és a bővelkedő élet forrása, amely áldást hoz magával. A Biblia egy áldásokban gyökerező kultúrában illetve kultúra számára íródott: a sálom áldása, a gyermek megáldása az Ő nevével, a fiak számára szóló patriarchális áldás, Isten áldása népe javára, Jézus áldása, a tanítványok áldása, az ősegyház, Péter, Pál és Jakab áldása az Újszövetségben, a papok királyságának áldása, akik mi vagyunk a kereszt óta. Kultúránk azonban nem érti az áldást, ahogyan azt a bibliában gyakorolták. 

A legmélyebbre ható áldás, amire szükségünk van, és amit megkaphatunk, az Isten atyai szíve nekünk, sajátos teremtményeinek; gyöngéd figyelmessége, mérhetetlen szeretete irántunk, bennünk kijelentett dicsősége. 

Az Atyaisten gyógyító munkájának a java napjainkban igazi identitásunk megalapozása Őbenne, gazdag áldásai segítségével. Kijelenti mindazt, amik vagyunk, és megerősíti, helyreállítja bennünk Krisztus, a dicsőség reménységének a képét. Ezek az Atyától való rövid áldások segítenek bennünket születési jogaink gyakorlásában, hogy azok legyünk, akiknek látni akar minket, s erről az ’egész’-ség helyéről kiindulva megtegyük mindazt, amire elrendelt minket. 

Az Atya áldásai arra valók, hogy az Atya szívére hangolják szellemünket ebben a 40 napos szakaszban. Ez az identitás és a legitimitás (önazonosság és jogszerűség, törvényesség) kincse, amely segít a magabiztos és céltudatos életre. Isten Atyai szíve áldásának ismerete táplálja bennünk a hovatartozás, az érték tudatát. Isten tökéletes atyasága miatt fiakként kaphatjuk meg ezeket az áldásokat. Ezek az áldások az identitásról, a legitimitásról és a születési jogról szólnak, amelyeknek meg kell jelennie szeretetben, örömben, békességben, hosszútűrésben, szívességben, jóságban, hűségben, kedvességben és önuralomban; a hitben, a reménységben és a szeretetben megmutatkozó életadó szellem életének bizonyítékaiként. 

Az Isten nevére irányuló áldások pedig belehelyezik szellemünket Isten uralmának, tekintélyének és nagyszerűségének, örök valóságaiba, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Szellemünket Isten Szellemének szépsége alkotta. Szellemünk Isten Szellemében találja meg igazi otthonát.  

Miért áldjuk meg szellemünket? 

Isten szellem, és mi az ő képmása vagyunk. Ő alkotta meg szellemi DNS-ünket. Isten már azelőtt megtervezte szellemi örökségünket, mielőtt kimondta volna, hogy „legyen világosság”. Szellemünk az élő Isten lényegéből való. Isten a maga Szellemét lehelte bele az emberbe, s az ember így vált élő létezővé. „Az emberben lévő szellem, a Mindenható lehelete ad neki megértést” (Jób 32,8). Istennel a szellemünkben találkozunk. Arra terveztek meg minket, hogy beszélgessünk Atyánkkal, szellem a Szellemmel. Több mint 130 vers beszél a Bibliában sajátos módon az emberi szellemről. 

Isten nevei a Szentírásban az emberi szellemre utalnak – Isten minden ember szellemének az Istene (4Móz 16,22) és a mi szellemünknek az Atyja (Zsid 12,9). Szellemünknek kapcsolatra és bátorításra van szüksége, hogy megelevenedjen, és teljességgel tudjon válaszolni Neki. 

Pál négy levelét is olvasói szellemének a megáldásával fejezett be (Gal 6,18 Fil 4,23 Filemon 25 2Tim 4,22). Szellemed megáldása életet változtató igazság, és egyenesen a Szentírásból vett kijelentés. Ez az öröm, a békesség, a reménység, az erő és a beteljesedés útja, annak a csodának a felfedezése, hogy kicsoda vagy; egy páratlan szellem. 

Pál ajánlotta a hívőknek, hogy üdítsék fel mások szellemét. 

Hogyan siklottunk át rajta? Pál azt mondta, hogy az ilyen emberek megérdemlik a tiszteletet. „Nagyon örültem, amikor Stephanus, Fortunatus és Achájus megérkeztek.. Mert ők felüdítették a szellememet és a tiéteket is. Az ilyen emberek rászolgáltak a megbecsülésre” (1Kor 16,17-18). „Ráadásul a bátorításunkra nagyon ujjongtunk, látva Títusz örömét, mert felüdítettétek az ő szellemét” (2Kor 7,13). 

Isten úgy alkotott minket, hogy teljes legyen a szellemünk, a lelkünk és a testünk. 

1Thess 5,23-24 azt mondja: „maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Egész szellemetek, egész lelketek és egész testetek őriztessék meg mocsoktalanul az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Mert hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi ezt”. Teremtőnk csodálatosan tervezte meg szellemünket, hogy olyat tegyen meg a számunkra, amit lelkünk és testünk nem tud megtenni. Be akar fektetni szellemünk táplálásába oly módon, ahogy azt soha nem tapasztaltuk meg azelőtt.  

Úgy vagyunk megalkotva, hogy megkülönböztessük; mi van a szellemtől, és mi van a lélektől. 

Zsid 4,12 azt mondja: „Mert az Isten által mondott szó élő és tele van erővel (hogy aktív, működőképes, energikus, és hatékony legyen), élesebb bármely kétélű kardnál, áthatóan elválasztja egymástól az élet leheletét (lelket) a (halhatatlan) szellemtől, az izületeket a csontvelőtől (természetünk legmélyebb részeitől), feltár, megvizsgál, elemez és megítél minden gondolatot és a szívnek szándékait. 

Atyánk méltányolja szellemünk és lelkünk páratlan tervét, ismeri erősségeit és lehetőségeit. 

A Biblia szembeállítja a szellemet a testtel és a bűnös természettel (Máté 26,41  Gal 5,16-17). 

A szellemünkkel fogadjuk ezeket az áldásokat, és nem az értelmünkkel. A belőlük fakadó élet életünkké válik és meglátjuk az eredményeket. Mások megáldása ezekkel az áldásokkal a leghatékonyabb útja annak, hogy generációs örökséget hagyjunk hátra, áldások letétjét a következő nemzedékeknek. 

Isten felkészítette, erővel felruházta, felkente és elrendelte Jézust arra, hogy jó hírt hozzon a szellemünknek, hogy kiszabadítsa a fogságból a szellemet és a lelket, felemelje a megtaposottakat, megsebesülteket, a szellemben összetörteket, és arra hívjon minket, hogy haladjunk előre, és legyünk igazi fiak, mert erre vagyunk teremtve. Némelyik áldás döbbenetesen hozzájárul majd önmagunk megismeréséhez. Némelyik szikrát fog vetni, ahogy azt korábban soha nem ismerted fel, de azonnal „Áment” mondasz rá, ahogy a szellemed ráébred a Krisztusban való élet, tekintély és öröm új szintjeire. Nagyon sok élet gyógyult meg, változott meg és tágult ki Isten Szelleme által ezen áldásoknak a segítségével, és rád is nagy hatást fognak gyakorolni, meg azokra is, akiket szeretsz. 

Hogyan áldjad magadat és másokat? 

Legyél céltudatos. Kezdd magaddal, hogy tele pohárból tudj áldani másokat. Imádkozz egy áldást naponta, de többször is mondd el a nap során. Kezdd el az áldást valahogy ezt mondva minden alkalommal: „szellemem, gyere előre, hogy megkapd Istentől a legjavát”. A lélek is fog figyelni, de ezek az áldások arra valók, hogy felépítsék a szellemedet, hogy könnyebben tudjon kapcsolatba lépni Isten Szellemével és megkapni Tőle az identitást, a legitimitást és a vezetést. Amikor ezeket naponként másokért imádkozod, így is kezdheted: „Drága szerettem (itt használhatod a nevét), előszólítom a te szellemedet, hogy meghalljad Isten számodra szóló mai napi áldását”. 

Azért vagy áldott, hogy áldjál másokat. Üdítsd fel, és építsd fel mások szellemét. 
 

A szellemednek szóló áldások az Atya szívéből.  

1. nap - Megáldalak téged identitással és legitimitással (önazonossággal és törvényességgel) 

Szellemem, Atyád egyedinek alkotott meg téged. Nagyon egyedi személy vagy, Istened, Atyád tervezett, teremett és formált meg téged. Ő gondolt ki téged, nem vagy véletlen baleset. Atyád szépnek és szeretetreméltónak teremtett. Isten hihetetlen erősfeszítést és figyelmet fektetett beléd, amikor megtervezett téged.  

Egyedi vagy a magad nemében. Isten mindenre kiterjedően gondoskodott rólad. Nevetett azon a napon, amikor megteremtett téged. Eltervezte szellemi örökségedet. Létezik a nemzedéki áldások szellemi kincses ládája, rajta a te neveddel. Megáldalak téged Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének a nevében 

2. nap - Megáldalak téged célod ismeretével 

Szellemem, Atyádnak célja van veled. Megáldalak téged azzal, hogy legyél mindaz, amire Isten eltervezett téged. Ahogy betöltöd célodat, ez neked is hasznodra válik, másoknak is az lesz, a világ pedig áldást kap belőle. Megáldalak téged ama dolgok ismeretével, amire az Atya elhívott téged, hogy felismerjed azokat és megtegyed, aminek az elvégzésére elhívott. 

Megáldalak téged azzal, hogy legyél képes tisztességgel, békességgel és örömmel elvégezni Isten dolgait. Megáldalak téged azzal, hogy ne pazarold idődet és erőfeszítéseidet olyan dolgok elvégzésére, amire Isten nem hívott el téged. Ünneplem azt a szépséget, amit Isten táplált beléd. Megáldalak téged Teremtő Istened nevében. 

3. nap – Megáldalak téged életadó kapcsolatokkal 

Szellemem, Atyád arra rendelt, hogy életet kapjál és legyél szellemi életadó. Embereket fog hozzád vinni, akik arra ösztökélnek, hogy ugrálj az örömtől. Szellemem, megáldalak téged olyan emberekkel, akik szolgálni fognak neked. Megáldalak téged isteni találkozásokkal, ahol Isten egy pillanat vagy egy óra alatt összekapcsol téged Isten hatalmas férfijaival és asszonyaival.

Megáldalak téged a szellemükből származó életet adó húzóerővel. Megáldalak téged Istent hozó örvendező emberekkel, azok társaságával, akik ismerik az Úr örömét. Megáldalak téged kölcsönös életadással. Megáldalak a Végső életet-adó nevében. 

4. nap – Megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy Isten harcol érted 

Szellemem, Atyádnak az a szándéka, hogy békességben megpihenj Benne, amíg Ő elbánik ellenségeiddel. Megállsz vagy előre haladsz azoknak a dolgoknak a cselekvésében, amelyekre elhívott, Ő harcolni fogja harcaidat. Megáldalak téged az engedelmesség mindennapos lépéseivel a kicsi dolgokban, a radikális és elképzelhetetlen dolgokban, hogy Isten előtt légy, aki harcolja harcaidat. 

Megáldalak téged általa összerendezett körülményekkel, amely kizárja ellenségeidet, és megáldalak téged azzal, hogy útjaid olyan mértékben legyenek kedvesek az Úrnak, hogy ellenségeid is békességben éljenek veled és keressék Istenedet. Megáldalak téged a Hatalmas Harcos nevében. 

5. nap – Megáldalak téged identitásod képével, mint Isten gyermekét 

Szellemem, megáldalak téged a mély szívbeli identitással, mint Isten gyermekét, akit tökéletesen szeretnek az ő családjában, ezért így szólíthatod őt, „Abba, drága Atya”. Megáldalak azzal a tartós bizonyossággal, hogy neki van számodra jövője és reménysége a te érdekedben és az ő végső dicsőségére. 

Megáldalak téged azzal a mélyreható ismerettel, hogy Atyád ismeri, mire van szükséged, és a világegyetem minden forrása rendelkezésére áll szükségeid betöltésére. Megáldalak téged azzal a bizalommal, hogy semmiben sem szenvedsz hiányt, amire bármely módon szükséged van. Megáldalak téged azzal a bizonyossággal, hogy Atyád minden kincsének társörököse vagy Jézussal. Megáldalak téged a fiúság Szellemének a nevében. 

6. nap – Megáldalak téged Isten jelenlétének a tudatával 

Szellemem, megáldalak téged azzal a nagy örömmel, amely Isten jelenlétének a megtapasztalásából származik, annak az átéléséből, hogy Ő őrködik feletted. Megáldalak téged jelenléte öröme megtapasztalásával személyes és nyilvános imádatodban. 

Megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy jelenléte éjszaka is őrködik feletted, amikor tudatalattid és szellemed nyitott Isten Szellemére, így Ő szolgálni tud neked, mert öntudatod nem zavarja össze a dolgokat. Megáldalak téged Isten jelenlétének a megtapasztalásával azokban a dolgokban is, amit problémának vagy kínnak nevez a világ. Megáldalak téged Isten, Jahve-Samma nevében, aki mindig jelen van a számodra. 

7. nap – Megáldalak téged az Istenben való bizodalom készségével 

Szellemem, megáldalak téged Atyád hűségének a megtapasztalásával, irántad való hűséges szeretetével, hogy érzelmeid legyenek tudatában, ismerjék, ízleljék, érezzék, és támaszkodjanak Atyád irántad kifejezett szeretetére. Megáldalak téged ennek oly gyakori megtapasztalásával, hogy soha többé ne kételkedj Atyád szeretetében. 

Megáldalak téged azzal, hogy soha ne aggódj a jelen miatt, hiszen Isten oly sokszor szólt már hozzád a múltban. Megáldalak téged azzal a bizonyos tudással, hogy Ő ismét szólni fog a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Megáldalak téged azzal, hogy lássál annyit az oltalmából, hogy fenntartás nélkül bízzál benne. Megáldalak téged az Örökkévalóságban lakozó nevében. 

8. nap – Megáldalak téged az Úr örömével 

Szellemem, megáldalak téged Atyád örömének a megérzésével, amikor Ő mindazokra az áldásokra gondol, amiket elkészített a meglepetésedre, az isteni találkozásokra és a váratlan kincsekre. Megáldalak téged Atyád örömének ismeretével, mert ő másként lát téged ma, mint amilyen tegnap voltál. 

Megáldalak téged örömének megtapasztalásával, hiszen Ő tudja, milyen egyedülálló személyt tervezett meg a Vele való együttműködésre mindabban, amit elgondolt a számodra. Megáldalak téged az ő benned való gyönyörködésének mélyreható ismeretével, amihez képest más emberek ellenállása nem számít semmit. Megáldalak téged a Szofóniás 3,17 szerinti Nevető Isten nevében. 

9. nap – Megáldalak téged, mint a békesség királyságának a polgárát 

Isten azt mondja Ézsaiás 45,7-ben : „Én békességet szerzek”. Szellemem, megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy Isten békességet szerez minden körülményed ellenére. Megáldalak téged a Békesség Fejedelme Királyságának megértésével, hogy meghajtsd előtte térdedet és alárendeld magadat Neki. 

Megáldalak téged azzal, hogy lássad a Békesség Királyságának megalapozását az életedben, hiszen a Békesség Fejedelme a te Uralkodód. Megáldalak téged a békességgel, amit ő rendelt el életedben és életed körül. Megáldalak téged azzal, hogy úgy legyél ismeretes, mint olyan valaki, aki Isten békességét hordozod magaddal, akárhová mész. Megáldalak téged a Békesség Fejedelmének a nevében. 

10. nap – Megáldom a szellemedet, hogy előjöjjön a rejtekből 

Életem, atyád tervezett téged, szellemnek, léleknek és testnek, ő rendelte és felügyeli a sorrendet. Szólok szunnyadó szellemednek, hogy ébredjen fel. Ez biztonságos, és itt a megfelelő idő arra, hogy kikukucskálj és felnézz mennyei Atyád arcába. 

Halld meg, ahogy azt mondja; elfogadott vagy, megerősített, tehetséges és általa szeretett személy. Kedveli a módját, ahogy teremtett téged. Nem ijesztik meg azok a területek, ahol hiányt szenvedsz. Tökéletesen biztos képességeinek tudatában, hogy meggyógyítja ezeket a területeket, helyreállítja az összetört részeket, és befejezi atyai gondoskodását. Megáldalak téged Annak a nevében, aki nagy és csodálatos ígéreteket adott neked. 

11. nap – Megáldalak téged a szabadulásod feletti győztes kiáltással 

Szellemem, megáldalak téged az Isten keze beavatkozása feletti öröm kiáltásával, ahogy megment téged és a szeretteidet az ellenség kezéből. Megáldalak téged a kreativitása feletti örömmel, ahogy megszabadít téged, kicsi és nagy dolgokban, katasztrofális krízisekben és apró zavarokban egyaránt. 

Megáldalak téged azzal, hogy az életben előforduló problémákban meglásd Isten szabadítását, ahogy megment téged ezekből a problémákból, amelyektől többé már nem félsz, mert ezek immár lehetőségek arra, hogy Isten hatalmasabban mutassa meg önmagát. Megáldalak téged az Atya beavatkozásával olyan gyakran és olyan mélyrehatóan, hogy érzelmileg teljesen biztonságban legyél. Megáldalak téged a menedéket adó Magasságos Isten, az Erős Torony nevében, akihez odafutsz, és biztonságban vagy. 

12. nap – Megáldalak téged, mint egy engedelmes gyermeket 

Szellemem, megáldalak téged az engedelmesség örömével, és azzal, hogy engedelmesnek lenni öröm és nem nyűg. Megáldalak téged az Atyádnak való engedelmesség egyedülálló örömée nagy adagjával, hiszen a szeretet mozgat téged. Megáldalak téged Atyánk gazdag szeretetének megtapasztalásával, ahogy engedelmeskedsz neki. 

Megáldalak téged azzal, hogy lássad engedelmességednek természetes következményeit. Megáldom helyedet a következő nemzedékben, amely el fogja pusztítani a törvénykezés régi kötelékeit, a világ pedig meg fogja látni, hogy tökéletesen elmerülsz az engedelmességben és a szeretetben. Megáldalak téged Annak a nevében, aki halálig engedelmes volt – érted. 

13. nap – Megáldalak téged tanácsadókkal 

Szellemem megáldalak téged azzal, hogy legyél a Magasságos Isten által táplált és kiigazított személy. Az Úr akar tanácsolni és edzeni téged a Krisztushoz való hasonlóságban. Megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy az Úr keze ott van minden körülményeden, ezért minden helyzet tanulási alkalommá válik. 

Megáldalak téged azzal, hogy életedbe belépjenek más emberek ajándékai, és hogy te is hozzájárulj mások épüléséhez. Megáldalak téged azzal, hogy keresd a Magasságos Urat, hogyan kell helyreállítani összetört kapcsolatokat, ahogy Ő is tette ezt a történelem során. Megáldalak téged Annak a nevében, aki Krisztus képéhez igazít téged. 

14. nap – Megáldalak téged jóindulattal az ügyintézésedben 

Szellemem, megáldalak téged olyan emberekkel, akik hinni fognak benned, akik segítenek abban, hogy sikeres légy, akik bátorítanak, és életet adnak neked, akik előre lendítenek az életedben. 

Megáldalak téged olyan emberekkel, akik egyengetik előtted az utat, és megtalálják a módját annak, hogy szolgáljanak neked, és beléd invesztáljanak, és megáldalak téged idővel, figyelemmel, forrásokkal, és gyakorlati támogatással. 

Megáldalak téged a hatalom képviselői és az üzletemberek előtti jóindulattal. Megáldalak még az olyan emberek előtti jóindulattal is, akik Krisztus és a kereszt ellenségei. Megáldalak téged Annak a nevében, aki arcának világosságát ragyogtatja rád. 
 
 

15. nap – Megáldalak téged a problémák megoldásának a vágyával 

Szellemem, Atyád arra rendelt téged, hogy szembenézz a problémákkal, megoldjad őket, és ne menekülj el előlük. Mindegyikkel kapcsolatban megáldalak téged örömmel a panaszkodás és a meghátrálás helyett. Megáldalak téged kitartással, hogy beleásd magad Igéjébe a problémák megoldása érdekében, mintha arany, ezüst, vagy drágakövek után kutatnál. 

Megáldalak téged azzal, hogy Krisztus értelme legyen benned, így az ő távlatából tudod nézni a dolgokat és a megoldásokat, amit mások nem tudnak meglátni. Legyen tiéd az Isten bölcsessége, ahogy átöleled a megoldásokat, még ha azok fájdalmasnak tűnnek is, és senki nem járt előtte azon az úton. Megáldalak téged a Lehetetlenségek Istenének a nevében. 

16. nap – Megáldalak téged az emberfélelemtől való szabadsággal 

Szellemem, megáldalak téged azzal, hogy beleásd magad Isten Igéjébe, és meglásd a számodra szóló sajátos ígéreteket; azokra ráállj, és ízleld meg annak az örömét, biztonságát és izgalmát, ami akkor jön, amikor Atyád megválaszolja a sajátos ígéreteire támaszkodó imádságaidat. 

Megáldalak téged azzal a ráébredéssel, hogy amikor Isten hív téged a harcra, Ő ott van veled és érted, a győzelem az ő kezében van, és nem a te forrásaidban vagy szakértelmedben. Megáldalak téged Isten gyönyörködésének megtapasztalásával, akiben benne vagy, és azzal, ahogy ma és holnap lát téged. Megáldalak téged Jahwe-Shalom, (A Jahwe név Adonájnak vagy Adosémnek ejtendő a héber szemlélet szerint) a minden körülmények között békességet adó Szövetséges nevében. 

17. nap – Megáldalak téged életadó vezetőkkel. 

Szellemem, megáldalak téged a számos férfi és nő által hozzád érkező bölcsesség különböző ízeivel. Megáldalak téged vezetőkkel, akik életet adnak azzal, hogy jóindulatukat mutatják irántad, és ajtókat nyitnak meg előtted, akik elég szilárdak és megkívánják tőled, hogy tanulj fegyelmet és mutass szorgalmat. 

Megáldalak téged olyan vezetőkkel, akik megtanítják neked azt, hogy szeresd Isten Igéjét, akik vezetnek téged abban, hogy elmélkedj a szaván, és így növekedjen a bölcsességed. Megáldalak téged olyan vezetőkkel, akik neked minták abban, hogyan viszonyulj más emberekhez. Megáldalak téged olyanokkal, akik utat készítenek neked a nehéz helyzetekben. Megáldalak téged Annak a nevében, aki előtted jár. 

18. nap – Megáldalak téged békességteremtő csapattal. 

Szellemem, jó dolog békességet teremteni, de még jobb dolog egy békességszerző csapat részének lenni. Megáldalak téged olyan férfiakkal és asszonyokkal, akik együtt mennek veled, érdekeltek az igazságosság aratásában, és nem a saját fejük után mennek. 

Megáldalak téged olyanokkal, akik egészek, teljesek, harmóniában vannak önmagukkal annyira, hogy békességben vannak, és békességükkel képesek odaállni melléd. Csapatként részt veszel az igazságosság aratásában, amely igazolható, mérhető és fenntartható nyomot hagy a körülötted élő társadalomban. Megáldalak téged Annak a nevében, aki békességgel egyesít. 

19. nap – Megáldalak téged barátokkal az átmenet és a változás idején 

Szellemem, megáldalak téged a hit férfijaival és asszonyaival, akik melléd állnak, személyesen elkötelezik magukat melletted azokra az időkre, amikor Isten bevisz téged az átmeneti állapotba. Megáldalak téged Istentől rendelt vezetőkkel, akik egységben melletted vannak a nehéz átmenetek idején. 

Megáldalak téged azzal, hogy életadó áldás légy az átmenet idején az embereknek, tanácsold azokat, akiknek van hite meglátni azt, hogy te része vagy valami újnak, amit az Isten most cselekszik. Megáldalak téged az ő jelenlétének erős személyes és testületi érzésével, mintegy az elhívásodon levő pecsétjével. Megáldalak téged a Vigasztaló nevében, aki végigkísér az úton. 

20. nap – Megáldalak téged a jutalomra néző tekintettel 

Szellemem, bár szeretett vagy, megtapasztaltál kínokat. A Magasságos Isten ellenségei elleni nagy háború szerves része vagy. Megáldalak téged a kínokat meghaladó öröm képességével. Megáldalak téged az előtted lévő dolog világos képével, aminek elvégzésére Isten hívott el téged, így el tudod viselni a kínokat, amíg azt eléred. 

Az ellenség felnagyítja a kínt, és arra késztet, hogy erre figyelj, de te légy tudatában az előtted lévő örömnek. Megáldalak téged ennek az örömnek az elegendő megértésével, így nem fog számítani az ár, amit fizetned kell a jutalomért. Megáldalak téged Jesua nevében, aki maga a jutalom. 

21. nap – Megáldalak téged Jesua békességével 

Jézus a békességét adta tanítványainak, mielőtt elhagyta őket. Szellemem, megáldalak Jézus békességével, amely felülmúlja azt, amit a világ ad. Megáldalak téged az Ő békességgel, hogy a megfelelő helyen és időben élsz, életedben az ő szándékának sürgősségével, anélkül, hogy elhatalmasodna rajtad a hajsza, mert ő tudja, hogy az Atyja időzítése mindig helyes. 

Megáldalak téged a békés létezéssel, mert időben is tudod, hogy az Atyaisten társad lesz abban, hogy minden nap megfelelően gondoskodjon rólad, akár kínnal vagy gyönyörrel teli napról legyen is szó. Megáldalak téged Jesua nevében, aki azt akarja, hogy tartsál vele lépést. 

22. nap – Megáldalak téged azzal, hogy hordozd Isten dicsőségét 

Szellemem, kultúrád Isten hiteles, erőteljes jelenléte után áhítozik és kiált, ami több a vallásnál vagy egyházutánzatnál. Megáldalak téged azzal az emésztő éhséggel és szomjúsággal, hogy vigyed és bemutassad Isten dicsőségét a környezetednek. Megáldalak téged látással és kenettel, hogy felismerd, mi szükséges az út elkészítéséhez. 

Megáldalak téged azzal, hogy kitekints vallásos hagyományaid falain kívül. Megáldalak téged azzal a képességgel, hogy új módon énekeld meg az evangélium énekét, amely nem sérti sem az Igét, sem az üzenetet, amelynek változatlannak kell maradnia. Megáldalak téged Izráel Dicsősége nevében 

23. nap – Megáldalak téged értékeid újratermelésével 

Szellemem, megáldalak téged azzal az örömmel, hogy átplántáld látásodat mások szívébe és szellemébe. Megáldalak téged azzal az örömmel, hogy meglásd, amikor a legmélyebb szinten magukénak vallják értékeidet. 

Megáldalak téged szellemi unokáid meglátásával, akik megélik értékeidet, olyanokkal, akiket azok tanácsoltak, akiket meg te tanácsoltál. Megáldalak téged azzal, hogy Isten szívének csodálatos mintáját belevéd másokba, és tudjad, hogy maradandó nyomot hagytál a jóra sokak életében. 

Megáldalak téged olyan emberekkel, akik magukénak mondják értékeidet, jóllehet te nem is tudtad, hogy figyelik életedet. Megáldalak téged Jesua nevében, aki azt mondta: „kövess engem”. 

24. nap – Megáldalak téged Isten utáni éhséggel 

Szellemem, megáldalak téged Atyád, Istened dicsősége és jelenléte üde megtapasztalásának örömével ebben a hanyatló kultúrában. Megáldalak téged Isten ereje friss megtapasztalásával e mai napon. 

Megáldalak téged azzal, hogy olyan mértékben lobbanjon fel az éhség és szentség a családodban, környezetedben és nemzetedben, hogy sokan megtapasztalják Isten meglátogatását. Megáldalak téged azzal az extravagáns örömmel, hogy a ma férfija vagy asszonya vagy, és új módon tapasztald meg Isten meglátogatását e mai napon, ebben az időben. Megáldalak téged Annak a teljességével, aki betölti az éheseket. 

25. nap – Megáldalak téged az élet és a békesség isteni szövetségével 

Szellemem, ahogy latolgatod az élet és a békesség veled való isteni szövetségének előjogát és csodáját, Isten valóságos útmutatást tesz a szádba. Megáldalak téged Atyád ismeretével, a Vele való beszélgetéssel, és hogy sok más embert is elvigyél az Ő ismeretére. 

Megáldalak téged azzal, hogy sokakat elfordíts bűneiktől, és elvigyed őket a Mindenható Isten hódolatába, amely már a tiéd. Megáldalak téged azzal a mindennapi ébredéssel, hogy tudjad; Isten döntött arról, szövetségben lesz veled. Megáldalak téged azzal, hogy a következő nemzedékből sokakat vigyél el az Isten hódolatára. Megáldalak téged a Szövetség-megtartó Isten nevében. 

26. nap – Megáldalak téged a zűrzavart leromboló tekintéllyel 

Szellemem, békességszerzőként megáldalak téged szellemi tekintéllyel, hogy lerombold az erősségeket, amelyek zűrzavart hoznak családodba és közösségedbe. Megáldalak téged azzal, hogy legyél a békességszerzés tanítványa Jézus mintája szerint. 

Megáldalak téged azzal, hogy Atyád vezessen téged az olyan helyzetekben, ahol megosztás és elidegenedés van, hogy gyakorolhassad a békességszerzés művészetét. Megáldalak téged hosszútűréssel a békességszerzésben, ami nehéz. Megáldalak téged békességszerzési készséged élesedésével, ahogy Isten átvisz téged az egyik gyakorlatból a másikba. Megáldalak téged a Minden Tekintéllyel bíró nevében. 

27. nap – Megáldalak téged barátsággal a metszés idején 

Szellemem, megáldalak téged életadó barátságokkal, amikor átmész az Istentől rendelt metszések szakaszain. Megáldalak téged barátságokkal, amelyeket Atyád készített, nevelt és adott neked, még ha el is vesz másokat, akikről azt gondoltad, hogy fontosak és szükségesek. 

Talán nagyon erősen vagy megmetszve, hát megáldalak téged legalább egy baráttal, aki szövetségi kapcsolatot tart veled legsötétebb óráidban és bátorít téged, a figyelmedet pedig Atyád ígéreteire irányítja. Megáldalak téged Annak a nevében, aki közelebb van hozzád, mint egy testvér. 

28. nap – Megáldalak téged a másoknak adandó békesség kenetével 

Szellemem, megáldalak téged az Istennel való mély kiengesztelődéssel, amely félelemmentes késztetéshez vezet, hogy továbbadd másoknak a békességedet. Megáldalak téged azzal, hogy a belőled áradó békesség arra késztessen másokat, hogy kérdezzenek téged a benned lévő reménység felől. Megáldalak téged azzal, hogy életed természetes része legyen az evangélizáció a hétköznapi beszélgetéseidben idegenekkel és ismerősökkel egyaránt. 

Megáldalak téged gazdag aratással családod, barátaid körében, sőt az idegenek között is, akikkel pedig csak futólag találkozol. Megáldalak téged azzal, hogy legyél hatalmas békességszerző, aki elviszi az embereket az Istennel való kiengesztelődésre. Megáldalak téged Annak a nevében, aki átszegzett kézzel és lábbal elhozta a békesség jó hírét a világnak. 

29. nap – Megáldalak téged az ellenség feletti győzelemmel 

Szellemem, megáldalak téged azzal az örömmel, hogy rendszeresen meglásd a Sátán terveit, amelyekkel feje tetejére akarja állítani emberek életét, és észre vedd, hogy Isten jót hoz ki a kínos körülményekből is. Megáldalak téged azzal, hogy meglásd a problémákat, amelyeket a Sátán hoz a világ, s amit Isten arra használ, hogy új bölcsességet, kegyelmet, erőt és szabadságot mutasson meg, amikor nyilvánosan szégyeníti meg az ő és a te ellenségeidet. 

Megáldalak téged a fájdalomra és szenvedésre vonatkozó Isteni távlattal. Megáldalak téged az Istennel való partnerséggel az ő céljai elérésében, ahogy színtérnek használja a problémákat munkájának olyan módon való láttatására, amelyek félreérthetetlenül isteni természetűek. Megáldalak téged annak az Egynek a nevében, aki győzött a kereszten. 

30. nap – Megáldalak téged Isten békességével 

Szellemem, megáldalak téged a Szent Szellem munkájával, amely átemel a bűn akadályán, és elvisz Atyáddal és az ő Fiával, a Jézussal való intim közösségbe. Megáldalak téged azzal, hogy békességre juss önmagaddal, Istennel és másokkal Jézus műve által, amely elmozdítja bűneidet, kijavítja összetört részeidet, és bevisz téged a békességre. 

Megáldalak téged e csodálatos üdvösség igazságával, amely mélyreható változásokat előidézve jön el hozzád, mert ezt akarja Jézus, a te Urad. Ő eltökélten azon van, hogy tökéletesen kiengesztelődjél vele. Megáldalak téged Annak a nevében, akit átszúrtak lázadásaid miatt. 

31. nap – Megáldalak téged a feletted őrködő Istennel eltöltött éjszakákkal 

Szellemem, mennyei Atyád jelenlétének pajzsával tart fenn téged az éjszakában. Vésd be mélyen ezt a titkot. Isten altatódalt dúdol feletted az éjszakában. Hallgasd az énekét. 

Dicsérete megvigasztal téged az ő hűségével az éj sötétjében. Ne hallgass a félelmeidre, hanem arra, ahogy Isten tanácsol téged és biztosít neve erejéről és ígéreteiről. Amikor az Úr a te bizodalmad, alvásod nyugodt és gyönyörűséges. Isten soha nem alszik, tehát nyugodtan pihenhetsz. Megáldalak téged az Örökkévaló Isten nevében, aki nem alszik, és soha nem szunnyad el. 

32. nap – Megáldalak téged szellemi erővel minden nap 

Szellemem, megáldalak téged azzal az ébredéssel minden reggel, hogy tudjad; az élő Isten tart fenn, erősít meg és újít meg téged a lehetőségekre és a problémákra, amelyeket ő tesz eléd a mai napon. Megáldalak téged a belső nyugalom, biztonság és erő bizonyosságával, nemcsak minden nap, hanem egész, Isten által megszabott életed idejére. 

Megáldalak téged a Vele való napi találkozással – szellemtől Szellemig. Megáldalak téged azzal, hogy semmit ne tégy puszta emberi erőfeszítésből. Megáldalak téged azzal, hogy az örökkévalóság élete mozgósítson mindarra, ami vagy, amit gondolsz, és amit teszel. Megáldalak téged az Élet Szellemének a nevében. 

33. nap – Megáldalak téged azzal, hogy lássad Isten ujjlenyomatát az életedben 

Szellemem, Atyádnak számos terve van számodra. Megáldalak téged azzal, hogy megtaláld kezének nyomait és megértsed; hogyan illenek bele életed részletei az ő kozmikus képébe. Megáldalak téged egész terve megpillantásával, ahogy a benned lévő képmása vágyódik meglátni mindennek a szépségét, ismerni jelentését, felismerni végső célját 

Megáldalak téged azzal is, hogy bízzad tudásra vonatkozó vágyadat az ő Mindentudására. Megáldalak téged döbbenetes csodáinak friss távlatával, amit Atyád tett érted. Megáldalak téged azzal, hogy az ő kezéből vegyed életedet, és higgyed, tervei csodálatosak. Megáldalak a Félelmetes Isten nevében. 

34. nap – Megáldalak téged hittel 

Szellemem, megáldalak téged hittel, hogy erős légy Jézus, hited szerzője és bevégzője által. Megáldalak téged azzal a teljes megelégedéssel, hogy Isten tartja magát néked adott szavához, függetlenül a megvalósulás idejétől, és attól, hogy a körülmények mennyire látszanak ezzel ellentétesnek. Ő tudja, egészen képes megtartani szavát. Megáldalak téged kipróbált és igazinak bizonyult hittel. 

Megáldalak téged azzal, hogy meglásd az örömet minden nyomorúság másik oldalán. Megáldalak téged erős hittel, amely tiszta, mint az arany. Megáldalak téged hittel, amely elvezet az Ő szeretetére, és kibeszélhetetlen örömmel, amely a Benne való hit következménye. Megáldalak téged a Hűséges nevében, aki teljességgel megbízható. 

35 nap – Megáldalak reménységgel 

Isten várótermében vagy, várakozol és figyelsz, tanulod a reménységet. Szellemem, megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy Atyád szeme rajta van a remélt dolgokon, amelyekkel megjutalmazza azokat, akik reménykednek Benne. Megáldalak téged azzal az erős tudattal, hogy ráállhatsz Isten hűségének és időzítésének szolid kősziklájára. 

Megáldalak téged azzal a rendíthetetlen bizalommal, hogy Atyád kézben tartja körülményeidet. Megáldalak téged hűséggel és gyümölcsözéssel a reménytelennek tűnő körülmények között. Megáldalak téged rendíthetetlen reménységgel, amikor már minden más megrendült. Megáldalak téged a Reménység Istenének a nevében. 

36. nap – Megáldalak téged azzal a mélyen szántó ismerettel, hogy Isten szeretet 

Szellemem, megáldalak téged mélyre ható szívbeli identitással, mint Isten saját, az Atya családjában teljes biztonsággal szeretett gyermekét. Megáldalak téged a hovatartozással, hogy számítanak rád, és az értékkel, amit Atyád szeretete táplál benned. Megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy a múltban, jelenben és a jövőben semmi nem veheti el tőled az Ő szeretetét. 

Nem tehetsz semmit azért, hogy jobban szeressen, vagy kevésbé szeressen. Megáldalak téged azzal, hogy fogadd be Isten szeretetét, amely kiűzi a félelmet. Megáldalak téged azzal az átható ismerettel, hogy Ő gyönyörűségét leli benned. Megáldalak téged Isten nevében, aki a szeretet. 

37. nap – Megáldalak téged a szellem teljességével 

Megáldalak téged egy megnagyobbodott szellemmel, amely vezeti lelkedet és testedet. Szellemem, megáldalak téged minden fogságból való szabadsággal. Megáldalak téged kegyelemmel és megbocsátással, hogy átlépj minden támadáson és kitörölj minden adósságot. Megáldalak a keserűség mérge által okozott fertőzéstől való szabadsággal. 

Megáldalak téged azzal, hogy védelemért tekints fel Atyádra, ahogy a megbocsátást választottad és elengedted a keserűséget. Megáldalak téged a bűnös cselekedetek miatti jó nagy adag bűnbánattal. Megáldalak téged azzal, hogy teljességgel átjárjon a hit, a remény és a szeretet. Megáldalak téged Annak a nevében, aki eljött, hogy megszabadítsa a foglyokat a reménységre, a szeretetre és a hitre. 

38. nap – Megáldalak szellemi bölcsességgel és megértéssel 

Szellemem, megáldalak téged szellemi bölcsességgel, légy tele Isten akaratának és életedre vonatkozó útjainak tökéletes megértésével. Megáldalak téged azzal, hogy legyél az Isten képessége, bölcsessége és ereje megnyilvánulásának élő szemléltetése. 

Megáldalak téged azzal, hogy erőteljesen fizesd meg a mindennapi szellemi gyakorlatok árát. Megáldalak téged a hívők családjával, akik szeretik a világosságot és vigyáznak a tiszta és sebezhető kapcsolatokra. Megáldalak téged azzal, hogy járjon át a világosság, és így megértsd azt a csodálatosa jövőt, amit Ő ígért meg neked. Megáldalak téged a minden Bölcsesség Istenének a nevében. 

39. nap – Megáldalak téged Isten hangja iránti érzékenységgel 

Szellemem, Isten különféle leleményes módon szólít meg, hát én megáldalak téged azzal, hogy Őrá hangolódjanak szellemi füleid. Üdvösséged az Ő téged szólító hangjától függ, s a Néki való válaszod muzsika a füleinek. Megáldalak téged az odaszánt hallgatással – az engedelmességre. 

Megáldalak téged halló szellemmel és értő szívvel, hogy megkülönböztessed a jót a gonosztól. Megáldalak téged az akadályok és zavarások kiiktatásával, hogy tiszta legyen a vétel. Megáldalak téged éber, megtisztított és figyelő füllel a hallásra. Megáldalak téged azzal, hogy megismerd Pásztorod hangját. Megáldalak téged Jézus nevében a menny hangzásával. 

40. nap – Megáldalak téged azzal, hogy úgy lásd az időt, ahogy Isten látja 

Szellemem, megáldalak téged azzal a bizonyossággal, hogy tudjad; miként illesz bele Isten idejébe, térségébe, történelmébe és jövőjébe. Megáldalak téged azzal, hogy megismerd Atyád elrendelt és felkent időpontjait, mert minden csodálatos az ő örökkévaló távlataiból szemlélve. Megáldalak téged azzal, hogy bízzál a nagy egészben, amikor csak a részleteket láthatod. 

Megáldalak téged azzal, hogy legyél mindig a megfelelő helyen és időben, nem rohanva előre és nem kullogva hátul. Megáldalak téged a Szellem korszakaira, mozgására és pillanataira vonatkozó érzékenységgel. Megáldalak téged a Kairosz időszakok Istenének a nevében 
 
 

Áldd meg szellemedet Isten neveivel 

1. nap – Megáldalak téged Jáhve-Jire, a te Gondviselőd nevében. 

Szellemem, megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy Isten gondoskodott Megváltóról, és az ő neve Jézus. Ő Isten méltó Báránya. Megáldalak téged bűneidre vonatkozó mély meggyőződéssel és azzal, hogy tudjad, Isten gondoskodott megfelelő áldozatról. 

Megáldalak téged bűneid miatti összetörtséggel, és ugyanakkor azzal, hogy szaladj oda megbocsátó Atyád karjaiba, aki kijelenti neked feltétlen szeretetét és elfogadását. Megáldalak téged mások bűnei miatti összetörtséggel, ami nem kárhoztatás és nem ítélet. 

2. nap – Megáldalak téged Jáhve-Rafa, a te Gyógyítód nevében 

Szellemem, Isten szabott határokat adott neked arra, hogy egészségben tartson téged, lelkedet és testedet is, ha engedelmeskedsz. Megáldalak téged az ő határaira vonatkozó mély és szent tisztelettel. 

Megáldalak téged azzal, hogy kerüld el az olyan hatásokat, amelyek megbénítanak, elnyomnak, vagy megbetegítik a szellemet, lelket és testet, és visszatartanak téged attól, hogy megéld születési jogaidat. Megáldalak készséges szívvel arra, hogy megmaradj a határai között, miközben állandóan ellene mész a körülötted lévő kultúra határainak azért, hogy új módon vigyed be oda Istent. 

3. nap – Megáldalak téged Jáhve-Rafa, a te Gyógyítód nevében 

Szellemem, a Jáhve-Rafa név nem a betegek gyógyítására vonatkozik elsősorban, hanem arra az egészségre, amely azoké, akik követik az Izraelnek adott isteni alapelveket. Megáldalak téged preventív (megelőző) egészséggel, ahogy megtisztulsz, és tiszta maradsz. Megáldalak téged azzal, hogy legyél egészséges, eleven és éber az ő szent jelenlétében. 

Megáldalak téged lelkedben való tisztulással minden nemzedéki lelki sebből és a hazugságok erősségeiből. Megáldalak téged azzal, hogy mosódjon ki minden fertőzés az értelmedből, akaratodból és érzelmeidből. Megáldalak téged egészséggel minden szervedben, keringési rendszeredben és tested minden sejtjében. 

4. nap – Megáldalak téged Jáhve-Nisszi, a te Zászlód nevében 

Amikor megtámadták őket az amálekiták, Mózes vezette felkészületlen népét a harcba. Ahogy fölemelte kezét az Úrhoz, Jáhve-Nisszi harcolt Izrael oldalán. Szellemem, megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy mikor harcolj és emeld fel kezedet Atyádhoz. 

Megáldalak téged azzal, hogy legyen bátorságod nem a magad gyatra jártasságára támaszkodni, hanem felemelni kezedet az Úrhoz és kérni azt, hogy Jáhve-Nisszi harcoljon érted. Ahol járatlan vagy az ellenséggel szemben, ott Jáhve-Nisszinek bőségesek a tapasztalatai. 

5. nap – Megáldalak téged Jáhve-Nissszi, a te Zászlód nevében. 

Szellemem, erős és alkalmas Atyád van, aki nem tűri a szellemi ragadozókat, akik hasznot akarnak húzni belőled. Megáldalak téged oltalmával, hogy ne legyél a szellemi erős emberek áldozata és zsákmánya.  

Megáldalak téged a szokatlan vagy állandó ellenállástól és zaklatástól való szellemi szabadsággal. Megáldalak téged azzal, hogy az Úr, a te Zászlód táborozzon körülötted, és fizikailag oltalmazzon téged minden időben. Megáldalak téged az Úr győzelmével, ahogy felemeled kezedet az Istenhez. Megáldalak téged azzal, hogy ismerd meg szeretetének feletted lobogó zászlaját. 

6. nap – Megáldalak téged Jáhve-Sálom, a te Békességed nevében 

Szellemem, megáldalak téged azzal a békességgel, ami abból származik, hogy benne vagy a Szövetséget megtartó Isten akaratának a tengelyében. Megáldalak téged azzal, hogy megismerd Jáhve-Sálom békességét az Őt elutasító kultúra zűrzavarának kellős közepén. Megáldalak téged békességgel, amikor egyedül kell megállnod a kultúrád ellen. 

Megáldalak téged Isten gazdag ismeretével, hogy a békesség kiáradjon belőled körülötted azokra, akik még nem ismerik Őt. Megáldalak téged azzal, hogy annyira biztos legyél Istenben, hogy kard nélkül is kimehess a harcba, ahogy Gedeon is tette. Megáldalak téged, hogy járhass Isten békességében 

7. nap – Megáldalak téged Jáhve-Sálom, a te Békességed nevében 

Szellemem, megáldalak téged Atyád békességével, amely töltsön el téged a legvisszásabb körülmények közepette is. Megáldalak téged a békesség szelleme világos megtapasztalásával a nyomorúságokban. Megáldalak téged a Krisztus benned való jelenléte békességének az átérzésével. 

Megáldalak téged annak a megértésével, hogy az életedben meglévő problémák nem szolgálnak arra bizonyítékul, hogy Atyád nincs jelen az életedben. Megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy nem adott át téged az ellenségeidnek. Megáldalak téged békességgel és nyugalommal a szörnyű kényelmetlenségek vagy pusztító földi veszteségek ellenére. 

8. nap – Megáldalak téged Jáhve-Róe, a te Pásztorod nevében 

Szellemem, megáldalak téged Pásztorod megnyugtató hangjának ismeretével, és azzal a bizonyossággal, hogy kezéből mindent megkapsz, amire szükséged van. Megáldalak téged a Szent Szellem egyenes utakon való vezetésével.  

Félelem nélkül járhatsz, mert Pásztorod közel van hozzád, még a sötét völgyekben is. Megáldalak téged Atyád jelenlétének ünneplésével az ellenségeid szeme láttára. Megáldalak téged kezéből származó, áldásokkal csordultig tele pohárral. Megáldalak téged az Ő jóságának és el nem múló szeretetének megtapasztalásával életednek minden napján. 

9. nap – Megáldalak téged Jáhve-Cidkénu, a te Igazságod nevében 

Megáldalak téged Isten Igéje alapelveinek az ismeretével. Megáldalak téged azzal, hogy új és különféle módokon szövődjenek bele életedbe igazságosságának alapelvei. Megáldalak téged azzal, hogy életednek egyetlen napja se múljon el hiába. 

Megáldalak téged olyan emberekkel és körülményekkel, amelyeket Isten hoz az életedbe és tapasztalataidba, és ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Úr, a te igazságod testet öltsön életedben. Megáldalak téged nemcsak a bűn hiányával, hanem azzal az élettel is, amely megéli Krisztus igazságosságát, életmódját és bölcsességét, az Isten által adott alapelvek szerinti életet. 

10. nap – Megáldalak téged Jáhve-Cidkénu, a te Igazságod nevében 

Szellemem, megáldalak téged a Jézus cselekvésmódjára épülő megalkuvásmentes életstílussal, mert Ő él benned, hogy megtegye Atyád jó és tökéletes akaratát. Megáldalak téged a mindenkivel való bánásmódodban életadó igazsággal, bölcsességgel és igazságossággal. 

Megáldalak téged azzal, hogy belső késztetésből eredő igazságos dolgokat cselekedjél, ami tetszik Atyádnak. Megáldalak téged olyan szívvel, amely harcol másokért és pásztorolja őket, különösen a családodat. Megáldalak téged azzal, hogy túlnézz külső magatartásukon, és eljuss szívükig, hogy meggyógyuljanak és helyreálljanak, megerősödjenek és megerősíttessenek. 
 
 

11. nap – Megáldalak téged Isten, Jáhve-Sammá nevében, aki jelen van 

Szellemem, megáldalak téged azzal a mélyreható ismerettel, hogy Atyád alkotott meg téged, és nem vagy véletlen. Megáldalak téged a legnagyobb céllal, amire ember valaha is törekedhet: Isten jelenlétének megtapasztalásával. Megáldalak téged Atyád jóindulatára és közelségére való törekvéssel, amely messze felülmúlja a komfortos életet. 

Megáldalak téged olyan szívvel, amely azt mondja, hogy Atyád jelenléte nélkülözhetetlen életed, beteljesedésed, örömöd és békességed számára. Megáldalak téged a Számára készséges hűséges élettel. Megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy Atyád ott van melletted minden időben. 
 

12. nap – Megáldalak téged Jáhve-Kádós nevében, aki megszentel téged 

Szellemem, megáldalak téged szent Atyád ismeretével. Megáldalak téged azzal az ismerettel, hogy szentsége kifizette hitelkártyádat Jézus halálával a kereszten. Megáldalak téged a magad és mások maximalizmusától való szabadsággal, mert Atyád szemei téged tökéletesnek látnak az ő tökéletes és szeretett Fiában. 

Megáldalak téged az Isten szentségében való örömmel. Megáldalak téged szentsége szépségének és az ő egyetlen Szentje dicsőségének az ünneplésével, aki tökéletesen elfogad téged, és előhívja a legjobbat belőled. 

13. nap – Megáldalak téged Jáhve, az önmagában létező Isten nevében 

Szellemem, megáldalak téged azzal, hogy megismerd Jáhve természetének igazságát, az Ő irántad való szeretetének nagy voltát. Megáldalak téged Isten mindenre elégséges voltának megtapasztalásával, ami nem puszta értelmi ismeret. 

Megáldalak téged azzal, hogy meglásd előtted járó gondoskodását, amikor utat készít neked, hogy különböző utakon hozza be életedbe forrásait és ajándékait. Megáldalak téged azzal, hogy szellemed szemei nyitottak legyenek felismerni az ajándékokat, amit Jáhve ad neked különböző eszközök és emberek által különböző időkben. 

14. nap – Megáldalak téged a Hűséges Isten nevében 

Szellemem, megáldalak téged Isten hűsége megtapasztalásával a kapcsolataidban. Megáldalak téged hűsége ismeretével pénzügyi és anyagi területen. Megáldalak téged azzal, hogy meglásd az Isten kezéből érkező gondoskodást.  

Megáldalak téged hűsége meglátásával, ahogy belátást, megértést, bibliai idézeteket és tapasztalatot ad neked még azelőtt, hogy ezt elmondanád másoknak. Megáldalak téged azzal az örömmel, amit hűsége üzenetének életedbe áradása jelent az utánad következő nemzedékeknek. 
 
 
 

15. nap – Megáldalak téged az istenek istenének a nevében 

Szellemem, megáldalak téged azzal, hogy legyél tükör, megnyilvánulás, fény a földön, amely kijelenti Isten természetének tényeit, aki felette áll minden istennek. Megáldalak téged, az istenek Istenének gyermekét, hogy megértsd a testet öltött Istent, aki nem ismer részrehajlást. 

Megáldalak téged azzal, hogy járj együtt az erő férfijaival és asszonyaival, akik meglátják azt, ami még nem látható benned a természetes világban. És megáldalak téged olyan meg nem tért férfiakkal és asszonyokkal, akik nem ismerik azt az Istent, aki arra alkotott meg téged, hogy ereje megnyilvánuljon benned, és így ne tudjanak a benned megjelenő bizonyságtételének ellenállni. 

16. nap – Megáldalak téged El-Shaddáj, a mindenre elégséges Isten nevében 

Szellemem, Isten saját Szelleméből néked adott jártasság több mint elégséges arra, hogy életet adj számos embernek. Életharcaidban ott lesz a kísértés, hogy azokkal a dolgokkal törődj, amit kitűnően csinálsz, amit ünnepelnek, szeretnek és elismernek. 

Azonban nem leszel ünnepelt azokban a dolgokban, amikre Isten hívott el, hogy azokat megtegyed. Megáldalak téged azzal, hogy befejezd életedet El-Saddáj benned és általad megnyilvánuló erejével. Megáldalak téged El-Shaddáj győzelmének a megtapasztalásával, amely képessé tesz téged arra, hogy meggyógyítsd azt, amiről a világ azt mondja, hogy gyógyíthatatlan. 

17. nap – Megáldalak téged a Seregek Urának a nevében 

Szellemem, Isten időről időre támaszt egyes férfiakat és asszonyokat, akik ismerik a Seregek Urát, akik ismerik Istenüket, akik egyedül vannak Istennel való kapcsolatukban. Megáldalak téged a Seregek Urának elmélyült ismeretével. Megáldalak azzal a kéz közeli tapasztalattal, amit egyedül Isten tud megtervezni. 

Legyen olyan meghitt, biztos kapcsolatod a Seregek Urával, hogy meg tudj állni, egyedüli személyként is a Seregek Urával való kapcsolatodban, és ítéletet mondani az ellenség fölött Isten érdekben oly módon, ami nyilvános pellengérre állítja oda az ellenséget. 

18. nap – Megáldalak téged Abba Atyád nevében. 

Szellemem, megáldalak téged az Atya veled való kapcsolata biztonsága és öröme ismeretével. Megáldalak téged arca örömének mély átélésével, amikor Hozzá fordulsz. Megáldalak téged a biztonság szilárd, elmélyült érzésével, amely Mennyei Atyád szívének, és nem pusztán erejének az ismeretéből származhat. 

Megáldalak téged azzal, hogy különböző módon lásd meg Atyádat. Megáldalak téged azzal, hogy lásd meg az Abba Atyát, és legyen Vele meghitt közösséged, elrejtettséged, örömöd és biztonságod a gyülekezetben, a gyülekezeten kívül, a munkahelyeden, az otthonodban, a fájdalom és az öröm idejében egyaránt. 
 
 
 

19. nap – Megáldalak téged az Öregkorú nevében 

Szellemem, szolgáld az Öregkorút, aki trónon ül, és igazságot fog szolgáltatni. Ítélete nemcsak legyőzi az ellenséget, hanem a szenteknek adja az ellenség kincseit, hogy birtokolják és uralkodjanak azon. 

Szellemem, nézz az Öregkorúra, aki túllát azokon a rövid szakaszokon, amikor megengedi az ellenségnek, hogy cselekedjen, mintha az ő kezében lenne az ellenőrzés. Te az Öregkorú szeme fénye vagy. Ő gondoskodik rólad, az élet pedig csinosít téged a győzelemre, és nem a puszta túlélésre. Megáldalak téged azzal, hogy emeld föl a szemedet az ellenség minden munkája fölé, amely bejött vagy be fog jönni az életedbe. 

20, nap – Megáldalak téged a szellemed Istenének a nevében 

Az egeket kiterjesztő és a föld alapjait megvető Úr formálta az ember szellemét. Szellemem, Ő kavar fel és mozgat téged. Megáldalak téged azzal, hogy egyesülj az Úr Jézussal, légy vele egy szellemben és legyél életadó szellem mindazoknak, akikkel csak találkozol. 

Megáldalak téged azzal, hogy legyél képes megkülönböztetni szellemedet a lelkedtől, szellemed gondolatait lelked hozzáállásától. Megáldalak téged azzal, hogy legyél képes kapcsolódni másokhoz, mint szellem a szellemhez. Megáldalak téged azzal, hogy a szellemed és nem a lelked mélységéből válaszolj a különböző élethelyzetekre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a te szellemeddel. 

21. nap – Megáldalak téged szellemünk Atyjának a nevében 

Szellemem, annak a lényege, aki vagy, már szilárdan el volt helyezve benned, még mielőtt mennyei Atyád megvetette volna a föld alapjait. Magadban hordozod az ő DNS-ét. Megáldalak téged azzal az élettel és a felfedezés életstílusával, amely felismeri Atyád és Krisztus benned való természetét és jellemét, aki a dicsőség reménysége. 

Megáldalak téged Szellemének megújításával. Megáldalak téged azzal, hogy ne legyél megcsalatva. Megáldalak téged az igazság Istenének való teljes odaszánással. Megáldalak téged azzal, hogy vágyódj utána éjjel és kívánd őt nappal. Megáldalak téged azzal, hogy legyél erős szellemben, telve Isten kegyelmével és bölcsességével. Az Úr legyen a te szellemeddel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó kép


Elérhetőség

Benjamin T

Az Úr áldása legyen rajtatok!

benjaminszb3@gmail.comArchívum

Naptár
<< Február / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 108986
30 nap: 1359
24 óra: 36